Wednesday 24 October 2012

Autumn in black&white

vymenili sme:

mesto za hory
hluk za ticho
zhon za pokoj
teplo za chlad
západ za východ

aspoň na pár dní...


No Comments Yet, Leave Yours!