Thursday 26 September 2013

From the high tatras

Naše letné pohyby aj tento rok patrili horám. Len tak smerovať po cestách známych aj neznámych, ležať v tráve na horskom vzduchu, umožniť nohám splynúť s ľadovým potokom, sedieť na skalách a sledovať. Počúvať tú hudbu, ktorá pre každého hrá svojím vlastným spôsobom. Také boli naše dni v horách, nie hory samotné. Lebo nedokážem byť ani približne presná v tom, aké sú a čo (pre mňa) znamenajú.Monday 23 September 2013

On the Road By Bike VI. - Our Way Home

Posledné obrázky z našej letnej bicyklovej cesty, obrázky z vyše sto kilometrovej cesty domov zo Zuberca, cez slovensko-poľské pohraničie. Ísť v ústrety domovu a premýšľať o tom, o čom to všetko bolo a čo nám to dalo, o tom, že si to musíme zapamätať, poučiť sa, aj z toho dlho čerpať. A aj že sme iní, tak ako po každej ceste. 

A nebolo to len pekné, ale teraz som spokojná so všetkým, čo sa počas tých týždňov udialo, tak spätne sa obzerám a mám radosť, že sme to skúsili, že sme prežili také iné dobrodružstvo, dosiaľ nami neskúsené. A že sme možno odolnejší, bližší.

A keď si P. s mokrým zadkom, tesne pred slovenskými hranicami, stúpil na drevený plot a rozprestrel ruky, vtedy sa mi vynorilo z mysle, že to všetko bolo (aj) o hľadaní a o takejto voľnosti, aká na mňa z tej fotky pôsobí.Tuesday 17 September 2013

In the western tatras

will you be there when the day's done
will you be there
under the same, under the same sun

Friday 13 September 2013

Orava